Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
1. Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου – γνωριμία με την ομάδα
1 διδακτική ώρα
2. Εννοιολογικός χάρτης  (αφίσα)– θυρεός (συμβόλαιο)- καθορισμός αρμοδιοτήτων-δημιουργία blog
3 διδακτικές ώρες 
3.Πρόλογος (σκοπός έρευνας – υπόθεση)
   2 διδακτικές ώρες 
4.Κυρίως θέμα (οφέλη ανακύκλωσης, αξιοποίηση άχρηστων υλικών)
 6 διδακτικές ώρες
5.Δημιουργία βίντεο
4 διδακτικές ώρες 
6.Δημιουργικό εργαστήρι με άχρηστα υλικά
10 διδακτικές ώρες (παράλληλη δραστηριότητα με 4&5)
7.Ολοκλήρωση 1ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- διοργάνωση bazaar- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες
2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
8.Δημιουργικό εργαστήρι με άχρηστα υλικά (νέες μέθοδοι)
6 διδακτικές ώρες (παράλληλη δραστηριότητα με 10)
9.Πραγματοποίηση επίσκεψης
4 διδακτικές ώρες
10.Ερωτηματολόγιο – γραφήματα – συμπεράσματα (κριτική ανάλυση) - αρχική παρουσίαση
6 διδακτικές ώρες

11.Ολοκλήρωση 2ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- διοργάνωση bazaar- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου