Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Θυρεοί 2

Όνομα ομάδας : Οι ανακυκλωτές


Θυρεοί 5

Όνομα ομάδας : Οι χαρτοπετσέτες 

Θυρεοί 4

Όνομα ομάδας : Aloumineius

Θυρεοί 3


Όνομα ομάδας : Go Green Dudez


Θυρεοί 1


Όνομα ομάδας : Defenders of the enviroment 


Εννοιολογικοί Χάρτες 5

Όνομα ομάδας : Οι χαρτοπετσέτες

Εννοιολογικοί Χάρτες 2

Όνομα ομάδας : Οι ανακυκλωτές 

Εννοιολογικοί Χάρτες 1

Όνομα ομάδας : Defenders of the enviroment

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 5

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        "ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ"


 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : Οι χαρτοπετσέτες 


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Μίνωας Ράπτης


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Μίνωας Ράπτης
Δημοσθένης Σμαρλαμάκης


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Μίνωας Ράπτης

Δημοσθένης Σμαρλαμάκης


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Χρήστος Πανταζής

Ευαγγελία Ποντίδα


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (1o ΜΕΡΟΣ)
Ευαγγελία Ποντίδα
Αναστασία Στρίκου


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ BAZAAR (1o ΜΕΡΟΣ)
Ευαγγελία Ποντίδα
Αναστασία Στρίκου


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Χρήστος Πανταζής
Μάριος Σοφιανός


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Μίνωας Ράπτης


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Μίνωας Ράπτης
Ευαγγελία Ποντίδα


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (2o ΜΕΡΟΣ)
Αναστασία Στρίκου


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ BAZAAR (2o ΜΕΡΟΣ)
Μίνωας Ράπτης
Ευαγγελία Ποντίδα


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Χρήστος Πανταζής
Μάριος Σοφιανός
Δημοσθένης Σμαρλαμάκης


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        "ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ"


 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : Go Green Dudez
    


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΙωάνναΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Σοφία


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Ιωάννα + Γιώργος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Σοφία + Ιωάννα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (1o ΜΕΡΟΣ)

Ιωάννα + Γιώργος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ BAZAAR (1o ΜΕΡΟΣ)
Δήμητρα


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Αγάπη


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Δήμητρα


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
 ΣοφίαΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (2o ΜΕΡΟΣ)
Γιώργος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ BAZAAR (2o ΜΕΡΟΣ)
Δήμητρα + Αγάπη


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
ΣοφίαΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 2

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        "ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ"


 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : Οι ανακυκλωτές
    


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Γιώργος Πάσχος / Μάνος Περράκης


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Αντωνία Σταμούλη

Κωνσταντίνος Τρυπαρόλης


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Γιώργος Πάσχος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Νίκος Πανόπουλος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (1o ΜΕΡΟΣ)
Αντωνία ΣταμούληΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ BAZAAR (1o ΜΕΡΟΣ)
Νίκος Πανόπουλος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Νίκος Πανόπουλος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Μάνος Περράκης


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Αντωνία ΣταμούληΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (2o ΜΕΡΟΣ)
Αντωνία ΣταμούληΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ BAZAAR (2o ΜΕΡΟΣ)
Νίκος Πανόπουλος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Νίκος Πανόπουλος
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1

  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        "ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ"


 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ : Defenders of the environment
    


ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BLOG / ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
Γιάννης Σιδηρόπουλος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ + ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ + ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΡΟΛΟΓΟΣ)
Γ.Σιδηρόπουλος
Δ.ΠαινέσηςΥΠΕΥΘΥΝΟΣ BΙΝΤΕΟ
Γ.Σιδηρόπουλος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ + ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 1ο ΣΤΑΔΙΟ)
Α.Σουγλές
Κ.Πασιάκου


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (1o ΜΕΡΟΣ)
Κ.Πασιάκου
Α.Σέρα


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ BAZAAR (1o ΜΕΡΟΣ)
Κ.Πασιάκου
Α.Σέρα
Π.Παπαβασιλοπούλου


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Δ.ΠαινέσηςΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΡOWERΡOINT
Γ.Σιδηρόπουλος
Π.Παπαβασιλοπούλου


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ + ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ        (ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 2ο ΣΤΑΔΙΟ)
Α.ΣουγλέςΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (2o ΜΕΡΟΣ)
Κ.Πασιάκου
Α.ΣέραΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ BAZAAR (2o ΜΕΡΟΣ)
Κ.Πασιάκου
Α.Σέρα
Π.Παπαβασιλοπούλου


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ        (ΕΠΙΛΟΓΟΣ)
Δ.Παινέσης