Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)

9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α)  Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, δημιουργείστε  μια παρουσίαση PowerPoint (περίπου 20 διαφάνειες) με όλα τα στάδια της ερευνητικής σας διαδικασίας. Θα οργανώσετε όλα τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια και των δύο τετραμήνων  σε μια ενιαία παρουσίαση ,  ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες, γραφήματα, αφίσες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 120΄)

Β) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Γ)Παρουσιάστε το PowerPoint  στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1η διαφάνεια:  θέμα ερευνητικής εργασίας- μέλη ομάδας
2η διαφάνεια:  ερωτήματα- προβληματισμός
3η διαφάνεια:  πορεία ερευνητικής εργασίας-  χρονική διάρκεια
4η διαφάνεια:  εννοιολογικός χάρτης
5η – 7η διαφάνεια:  πληροφορίες – φωτογραφικό υλικό (βιβλιογραφική έρευνα)
8η διαφάνεια:  ενημερωτικό βίντεο
9η διαφάνεια: φωτογραφίες κατασκευών α΄ τετραμήνου
10η – 14η διαφάνεια:  έρευνα δημοσκόπησης α΄ τετραμήνου
15η διαφάνεια:  φωτογραφίες κατασκευών β΄ τετραμήνου
16η διαφάνεια:  βίντεο με οδηγίες για τις κατασκευές μας
17η – 21η διαφάνεια:  έρευνα δημοσκόπησης β΄ τετραμήνου
22η διαφάνεια:  αξιολόγηση – κριτική αποτίμηση (θετικά και αρνητικά στοιχεία)

·         Εδώ  (https://docs.google.com/file/d/0B1qSSgdlzkT7LUh0eE1XTnUzbzA/edit) μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα υπόδειγμα παρουσίασηςΤετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους για :

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξηγούν πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε άχρηστα υλικά.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις


Α) Ακολουθείστε τις οδηγίες που σας δόθηκαν στο 5ο φύλλο εργασίας και επαναλάβετε όλα τα βήματα επιλέγοντας άλλα υλικά και άλλη μέθοδο επεξεργασίας   (διαθέσιμος χρόνος 240΄-360΄)


Β) Καταγράψτε την πορεία των εργασιών και ηχογραφείστε τις οδηγίες περιγράφοντας  αναλυτικά τη διαδικασία , με τη συνεργασία των παιδιών της ομάδας του ραδιοφώνου (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ)Μεταφράστε τις οδηγίες στα αγγλικά (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα  βίντεο  με οδηγίες , χρησιμοποιώντας φωτογραφίες από διαφορετικά στάδια κατασκευής ή βιντεοσκοπώντας την πορεία κατασκευής . Δημιουργούμε αγγλικούς υπότιτλους και ολοκληρώνουμε τα βίντεο προσθέτοντας μουσική και τα ηχητικά αποσπάσματα με τις οδηγίες (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Ε) Παρουσιάστε το φυλλάδιο σας με τις οδηγίες (μπορούμε να δημιουργήσουμε και αφίσα ) και το  βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΣΤ) Διοργανώστε ένα φιλανθρωπικό bazaar , όπου θα παρουσιάσετε τις κατασκευές σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)