Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ)


ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ (ΟΜΑΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ)

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

9ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)

9ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α)  Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, δημιουργείστε  μια παρουσίαση PowerPoint (περίπου 20 διαφάνειες) με όλα τα στάδια της ερευνητικής σας διαδικασίας. Θα οργανώσετε όλα τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια και των δύο τετραμήνων  σε μια ενιαία παρουσίαση ,  ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες, γραφήματα, αφίσες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 120΄)

Β) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Γ)Παρουσιάστε το PowerPoint  στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1η διαφάνεια:  θέμα ερευνητικής εργασίας- μέλη ομάδας
2η διαφάνεια:  ερωτήματα- προβληματισμός
3η διαφάνεια:  πορεία ερευνητικής εργασίας-  χρονική διάρκεια
4η διαφάνεια:  εννοιολογικός χάρτης
5η – 7η διαφάνεια:  πληροφορίες – φωτογραφικό υλικό (βιβλιογραφική έρευνα)
8η διαφάνεια:  ενημερωτικό βίντεο
9η διαφάνεια: φωτογραφίες κατασκευών α΄ τετραμήνου
10η – 14η διαφάνεια:  έρευνα δημοσκόπησης α΄ τετραμήνου
15η διαφάνεια:  φωτογραφίες κατασκευών β΄ τετραμήνου
16η διαφάνεια:  βίντεο με οδηγίες για τις κατασκευές μας
17η – 21η διαφάνεια:  έρευνα δημοσκόπησης β΄ τετραμήνου
22η διαφάνεια:  αξιολόγηση – κριτική αποτίμηση (θετικά και αρνητικά στοιχεία)

·         Εδώ  (https://docs.google.com/file/d/0B1qSSgdlzkT7LUh0eE1XTnUzbzA/edit) μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα υπόδειγμα παρουσίασηςΤετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους για :

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξηγούν πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε άχρηστα υλικά.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü  Να οργανώνουν και να προγραμματίζουν εκδηλώσεις


Α) Ακολουθείστε τις οδηγίες που σας δόθηκαν στο 5ο φύλλο εργασίας και επαναλάβετε όλα τα βήματα επιλέγοντας άλλα υλικά και άλλη μέθοδο επεξεργασίας   (διαθέσιμος χρόνος 240΄-360΄)


Β) Καταγράψτε την πορεία των εργασιών και ηχογραφείστε τις οδηγίες περιγράφοντας  αναλυτικά τη διαδικασία , με τη συνεργασία των παιδιών της ομάδας του ραδιοφώνου (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ)Μεταφράστε τις οδηγίες στα αγγλικά (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα  βίντεο  με οδηγίες , χρησιμοποιώντας φωτογραφίες από διαφορετικά στάδια κατασκευής ή βιντεοσκοπώντας την πορεία κατασκευής . Δημιουργούμε αγγλικούς υπότιτλους και ολοκληρώνουμε τα βίντεο προσθέτοντας μουσική και τα ηχητικά αποσπάσματα με τις οδηγίες (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Ε) Παρουσιάστε το φυλλάδιο σας με τις οδηγίες (μπορούμε να δημιουργήσουμε και αφίσα ) και το  βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΣΤ) Διοργανώστε ένα φιλανθρωπικό bazaar , όπου θα παρουσιάσετε τις κατασκευές σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ)

ΒΙΝΤΕΟ (ΧΑΡΤΙ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΓΥΑΛΙ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ)

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
«ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ»

Τη  Δευτέρα 27/1 θα γίνει η παρουσίαση της εργασίας σας στην ολομέλεια του τμήματος καθώς και η παράδοση της ολοκληρωμένης γραπτής εργασίας και των τεχνημάτων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του α΄τετραμήνου.

Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει :
Ø  την περίληψη της εργασίας σας
Ø   τον εννοιολογικό χάρτη
Ø   το βίντεο και
Ø  τα συμπεράσματα της έρευνας.

Τυχόν εκκρεμότητες που υπάρχουν θα πρέπει να έχουν διευθετηθεί μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Τέλος οι υπεύθυνοι του blog θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή 31/1 να έχουν αναρτήσει :

  1. το θυρεό
  2. τις αρμοδιότητες των μελών
  3. τον εννοιολογικό χάρτη 
  4. το βίντεο
  5. τα διαγράμματα από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:     
Στόχος:
ü    Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
ü    Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.
Α) Ολοκληρώστε το πρώτο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον αρχικό σας προβληματισμό (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος 5΄)

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
 Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Συνθέστε  το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών  δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)


6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να εφαρμόσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να εξασκηθούν στη χρήση των  πινάκων για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü  Να αναπτύξουν προβληματισμούς και νοήματα μέσα από δημόσια συζήτηση.
ü  Να εξασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένων κειμένων με στόχο την κριτική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Α) Βασιζόμενοι στο υποερώτημα που έχει αναλάβει η ομάδα σας, δημιουργείστε ένα ερωτηματολόγιο για να ελέγξετε τις  :
·         ΓΝΩΣΕΙΣ: Τι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα;
·         ΓΝΩΜΕΣ: Τι γνώμη έχουν γι’ αυτό;
·         ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ: Τι πιστεύουν;
·         ΑΞΙΕΣ: Τι εκτιμούν πιο πολύ;
·         ΣΤΑΣΕΙΣ: Τι θα έκαναν;
·         ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ: Τι κάνουν;
των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα ( μαθητές – μαθήτριες  - γονείς – εκπαιδευτικοί). Κάθε ομάδα γράφει από 5 ερωτήσεις για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο και απευθύνεται σε διαφορετικό πληθυσμό (δείγμα πληθυσμού 25-30 ατόμων/ κατηγορία) (διαθέσιμος χρόνος 20΄)

Β) Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια , επεξεργαζόμαστε στατιστικά τα δεδομένα και δημιουργούμε γραφήματα (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Παρουσιάστε τις απαντήσεις σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


Δ) Συγκρίνετε τις απαντήσεις των διαφορετικών ομάδων, για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων (διαθέσιμος χρόνος 15΄)