Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξηγούν πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε άχρηστα υλικά.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.

Α) Αναζητείστε στο διαδίκτυο ή σε σχετική βιβλιογραφία, ιδέες για αξιοποίηση άχρηστων υλικών
(προτείνονται ενδεικτικά κάποια βίντεο:
 (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , επιλέξτε τα υλικά που θα ανακυκλώσετε και τον τρόπο με τον οποίο θα τα αξιοποιήσετε , προσαρμόζοντας  τις ιδέες σας στα ενδιαφέροντα σας και στους διαθέσιμους πόρους και μέσα.
Δημιουργείστε ένα κατάλογο με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία και περιγράψτε τα στάδια της εργασίας σας , συμπληρώνοντας με τα απαραίτητα σχέδια για την υλοποίηση  της διαδικασίας και τις αντίστοιχες εικόνες (μέχρι 4 σελίδες) (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Προμηθευτείτε τα απαραίτητα (υλικά και εργαλεία ) και κατασκευάστε τα προϊόντα που επιλέξατε  (διαθέσιμος χρόνος 120΄-240΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα  βίντεο  με οδηγίες , βιντεοσκοπώντας την πορεία κατασκευής και περιγράφοντας  αναλυτικά τη διαδικασία (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Ε) Παρουσιάστε το φυλλάδιο σας και το  βίντεο σας στις υπόλοιπες 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου