Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
   . ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (όπως αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό των εργασιών)
    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ ,ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :            
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;                                                   (Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα και τα Υποερωτήματα σε μία – δύο παραγράφους)
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)                          (Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση των πιθανών απαντήσεων των ομάδων που απευθυνθήκαμε )
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων ανά κατηγορία σε όλα τα ερωτηματολόγια)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 1. Σύντομη και περιεκτική περιγραφή της  ερευνητικής εργασίας - αναφορά στα συμπεράσματα της έρευνας και στην υλοποίηση ή όχι των στόχων που είχαμε θέσει ( γράφεται σε χρόνο αόριστο )

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να εξηγούν πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε άχρηστα υλικά.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.

Α) Αναζητείστε στο διαδίκτυο ή σε σχετική βιβλιογραφία, ιδέες για αξιοποίηση άχρηστων υλικών
(προτείνονται ενδεικτικά κάποια βίντεο:
 (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , επιλέξτε τα υλικά που θα ανακυκλώσετε και τον τρόπο με τον οποίο θα τα αξιοποιήσετε , προσαρμόζοντας  τις ιδέες σας στα ενδιαφέροντα σας και στους διαθέσιμους πόρους και μέσα.
Δημιουργείστε ένα κατάλογο με τα απαιτούμενα υλικά και εργαλεία και περιγράψτε τα στάδια της εργασίας σας , συμπληρώνοντας με τα απαραίτητα σχέδια για την υλοποίηση  της διαδικασίας και τις αντίστοιχες εικόνες (μέχρι 4 σελίδες) (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Γ) Προμηθευτείτε τα απαραίτητα (υλικά και εργαλεία ) και κατασκευάστε τα προϊόντα που επιλέξατε  (διαθέσιμος χρόνος 120΄-240΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα  βίντεο  με οδηγίες , βιντεοσκοπώντας την πορεία κατασκευής και περιγράφοντας  αναλυτικά τη διαδικασία (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Ε) Παρουσιάστε το φυλλάδιο σας και το  βίντεο σας στις υπόλοιπες 

3ο - 4ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3ο - 4ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:     
ü  Να αναφέρουν ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης.
ü  Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία και την επεξεργασία  βίντεο και φωτογραφίας.
ü  Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν  δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
ü  Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Συγκεντρώστε υλικό (φωτογραφίες, πληροφορίες, άρθρα) σχετικά με την ανακύκλωση, απαντώντας στα ερωτήματα: 
·         Ποια υλικά ανακυκλώνονται και πως;
·         Ποια είναι τα οφέλη της ανακύκλωσης ;
·         Ποια λάθη κάνουμε όταν ανακυκλώνουμε;
Μπορείτε ακόμα να αναφερθείτε σε συγκεκριμένες πρακτικές που ακολουθούνται σε διαφορετικές  περιοχές και έχουν αποτέλεσμα  (ιδιαίτερη αναφορά στο υλικό που επέλεξε η ομάδα σας)
(διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που συγκέντρωσε ο καθένας σας , δημιουργείστε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με εικόνες, προτάσεις και συμβουλές σχετικές με τη σωστή ανακύκλωση (μέχρι 4 σελίδες) (διαθέσιμος χρόνος 30΄)

Γ) Επιλέγουμε τραγούδια που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση του βίντεο μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Δ) Δημιουργούμε ολιγόλεπτα ενημερωτικά βίντεο αξιοποιώντας το υλικό που συγκεντρώσαμε (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Ε) Παρουσιάστε το φυλλάδιο σας και το  βίντεο σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

2ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)                                       ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
ü  Να προσδιορίσουν οι μαθητές τα επιμέρους ερωτήματα.
ü  Να μάθουν να συντάσσουν εννοιολογικούς χάρτες και να δημιουργούν αφίσες.
ü  Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές ή τις Τ.Π.Ε.
ü  Να ορίσουν οι μαθητές κανόνες και να τους εφαρμόσουν.
ü   Να ασκηθούν στην αυτενέργεια και στη συλλογική εργασία.
ü  Να εξασκηθούν στη δημιουργία blog για να αναρτήσουν την εργασία τους


Α) Συμπληρώστε το συνημμένο  συμβόλαιο – θυρεό (διαθέσιμος χρόνος 20΄)
Β) Παρουσιάστε το θυρεό σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )
Γ) Κατασκευάστε τον εννοιολογικό χάρτη της : «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα freemind ή δημιουργώντας μια αφίσα, εστιάζοντας στο υποθέμα που έχει αναλάβει η ομάδα σας (διαθέσιμος χρόνος 60΄)
Δ) Παρουσιάστε το χάρτη σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )
Ε) Δημιουργούμε blog για να δημοσιεύουμε  σταδιακά  τα φύλλα εργασιών, τα τεχνήματα των ομάδων, τα σχόλια μας και όλο το υλικό που ετοιμάσαμε στο διαδίκτυο, με σκοπό την επικοινωνία των μελών της ομάδας και του υπεύθυνου καθηγητή και εκτός σχολικής αίθουσας (διαθέσιμος χρόνος 30΄)


Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
►Δημιουργίες με υλικά ανακύκλωσης , G. Buraggi , Θεσσαλονίκη, Φλούδας
►Σειρά ανακύκλωση , Ερευνητές (ανακυκλωμένο χαρτί, ανακυκλωμένο μέταλλο, ανακυκλωμένο πλαστικό)
http://kpe-lavriou.att.sch.gr/documents/tipota_den_paei_xameno.pdf (δίνεται και σε έντυπη μορφή)
http://www.antapodotiki.gr/Default.aspx?tabid=405&language=el-GR
http://oikologicarodiaka.wordpress.com/2011/07/27/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8C/
http://www.wfdt.teilar.gr/papers/ptyxiakes/Papadopoulou.pdf
http://www.news.gr/perivallon/anakyklosh/article/38110/ta-15-syhnotera-lathh-poy-kanoyme-sthn-anakyklosh.html?gclid=CPbOnJqMlLkCFbIPtAodejkAZg
http://recycling-guide.org.uk/science-glass.html
http://mpixlimpidokatastasi.blogspot.gr/2012/09/trash-to-treasure.html
http://www.youtube.com/watch?v=j7RGQp-5JI0
http://www.youtube.com/watch?v=881xItCWCXk
►http://www.eoan.gr/el/content/20
http://soulouposeto.blogspot.gr/2013/10/k.html

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

              ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                        «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ»   
ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η ΟΜΑΔΑ 2η ΟΜΑΔΑ 3η ΟΜΑΔΑ 4η ΟΜΑΔΑ 5η ΟΜΑΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ            
1ο  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR     ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR     ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR     ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR     ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ          ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΒLOG   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR     ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5o
2ο  ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ     ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BAZAAR    ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ       ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 6ο, 7o, 8o, 9o 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

1ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
1. Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου – γνωριμία με την ομάδα
1 διδακτική ώρα
2. Εννοιολογικός χάρτης  (αφίσα)– θυρεός (συμβόλαιο)- καθορισμός αρμοδιοτήτων-δημιουργία blog
3 διδακτικές ώρες 
3.Πρόλογος (σκοπός έρευνας – υπόθεση)
   2 διδακτικές ώρες 
4.Κυρίως θέμα (οφέλη ανακύκλωσης, αξιοποίηση άχρηστων υλικών)
 6 διδακτικές ώρες
5.Δημιουργία βίντεο
4 διδακτικές ώρες 
6.Δημιουργικό εργαστήρι με άχρηστα υλικά
10 διδακτικές ώρες (παράλληλη δραστηριότητα με 4&5)
7.Ολοκλήρωση 1ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- διοργάνωση bazaar- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες
2ο ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ
8.Δημιουργικό εργαστήρι με άχρηστα υλικά (νέες μέθοδοι)
6 διδακτικές ώρες (παράλληλη δραστηριότητα με 10)
9.Πραγματοποίηση επίσκεψης
4 διδακτικές ώρες
10.Ερωτηματολόγιο – γραφήματα – συμπεράσματα (κριτική ανάλυση) - αρχική παρουσίαση
6 διδακτικές ώρες

11.Ολοκλήρωση 2ου μέρους : αξιολόγηση – συμπεράσματα- σύνθεση εργασίας- διοργάνωση bazaar- παρουσίαση- ανάρτηση εργασίας στο διαδίκτυο
4 διδακτικές ώρες

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τις  ανθρώπινες επιπτώσεις στο περιβάλλον
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
 1. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ποιο σημαντικό όφελος της ανακύκλωσης;
α) προστασία του περιβάλλοντος
β) εξοικονόμηση ενέργειας
γ) εξοικονόμηση πρώτων υλών
δ)άλλο ……………………………………………………………………………….
 1. Ποιο από τα παρακάτω υλικά ανακυκλώνετε πιο συχνά ;
α) χαρτί
β) αλουμίνιο
γ) πλαστικό
δ)γυαλί
ε)όλα τα παραπάνω
στ) κανένα
 1. Πόσα κιλά ξυλείας πιστεύετε ότι χρειάζονται για να παραχθούν 1000 κιλά χαρτιού;
α) 22 κιλά
β) 220 κιλά
γ) 2200 κιλά
δ) 22000 κιλά
 1. Ανακυκλώνοντας ένα κουτάκι αναψυκτικού εξοικονομούμε ενέργεια που ισοδυναμεί με αυτή που χρειάζεται
α) για να ακούσουμε για 4 ώρες ραδιόφωνο
β) για να παρακολουθήσουμε για 3 ώρες τηλεόραση
γ) για να ανάψει μια λάμπα (60W) για 5 ώρες
δ) όλα τα παραπάνω
 1. Τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε χρησιμοποιώντας άχρηστα υλικά ;
α) διακοσμητικά αντικείμενα  
β)χρηστικά αντικείμενα
γ) κοσμήματα
δ) όλα τα παραπάνω
ε)τίποτε από τα παραπάνω
 1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική και τις κατασκευές
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
 1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:    «ΤΙΠΟΤΑ ΔΕ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ»
(δημιουργικό εργαστήρι με άχρηστα υλικά)
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέσα από την συγκεκριμένη ερευνητική εργασία  θα προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τα  μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος της Α΄ Λυκείου και τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών με τα οφέλη της ανακύκλωσης και την αξιοποίηση αχρήστων υλικών .
 Κεντρικό ερώτημα:
 • Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε άχρηστα υλικά , με σκοπό τη δημιουργία χρήσιμων αντικειμένων
Σκοπός:
 • Να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες κοινωνική και κριτική σκέψη, ώστε να κατανοούν, να παρεμβαίνουν και να ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με το περιβάλλον.
 • Να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν δεξιότητες με τη  συμμετοχή τους σε δημιουργικές δραστηριότητες.
 • Να ασκηθούν στην αυτενέργεια, όπως και στη συλλογική εργασία, να αποκτήσουν ενεργητική σχέση με τη ζωή τους.
 • Να μάθουν να χειρίζονται τη γνώση και την καλλιτεχνική ευαισθησία έτσι ώστε να γεφυρώνουν το ρεαλισμό με τη φαντασία.
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
  Α) Πεδίο Περιβάλλον και Αειφορία.
Β) Ανθρωπιστικά Μαθήματα (Έκθεση-Έκφραση , Κείμενα, Αγγλικά).
Γ) Πεδίο Τέχνη και Πολιτισμός ( Εικαστικά , Μουσική).
Δ) Μαθηματικά, Τεχνολογία .
 Να έχω πάντα μαζί μου:
ü   Χαρτόνια κανσόν
ü  Μαρκαδόρους
ü   Χάρακες – τρίγωνα
ü  Κόλλα – ψαλίδι
ü  Άχρηστα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε (π.χ. καπάκια αναψυκτικών, εφημερίδες κ.α. )
ü  Υλικά απαραίτητα για τις κατασκευές μας (θα προηγηθεί έρευνα και συνεννόηση με τα  υπόλοιπα μέλη της ομάδας)
ü   Οτιδήποτε ανέλαβα να υλοποιήσω για λογαριασμό της ομάδας

Απαιτείται ΠΡΟΣΟΧΗ στην :
ü  Εφαρμογή των κανόνων του συμβολαίου
ü  Τήρηση του χρονοδιαγράμματος
ü  Συμπλήρωση του ατομικού ημερολογίου
ü  Συνέπεια στις αρμοδιότητες που αναλαμβάνω
ü  Συνεχή  ανατροφοδότηση
ü  Αυτοαξιολόγηση  
ü  Ενημέρωση του ατομικού φακέλου με αντίγραφα της εργασίας που ανέλαβα να υλοποιήσω
Εναλλαγή των ρόλων μεταξύ των μελών της ομάδας
(συντονιστής: οργανώνει – γραμματέας: σημειώνει – σχεδιαστής: υλοποιεί – ερευνητής :ψάχνει – παρουσιαστής: παρουσιάζει)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!