Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ο  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ)             ΡΟΛΟΙ:             
Στόχος:
ü  Να κατανοήσουν οι μαθητές τη τεχνική οργάνωσης ενός ερωτηματολογίου.
ü  Να μάθουν να χρησιμοποιούν τους πίνακες για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σχεδίαση γραφημάτων.
ü   Να προσεγγίσουν κριτικά οι μαθητές τις  ανθρώπινες επιπτώσεις στο περιβάλλον
ü   Να γνωριστούμε μεταξύ μας.
Α) Συμπληρώστε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο (διαθέσιμος χρόνος )
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ :
  1. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείτε ποιο σημαντικό όφελος της ανακύκλωσης;
α) προστασία του περιβάλλοντος
β) εξοικονόμηση ενέργειας
γ) εξοικονόμηση πρώτων υλών
δ)άλλο ……………………………………………………………………………….
  1. Ποιο από τα παρακάτω υλικά ανακυκλώνετε πιο συχνά ;
α) χαρτί
β) αλουμίνιο
γ) πλαστικό
δ)γυαλί
ε)όλα τα παραπάνω
στ) κανένα
  1. Πόσα κιλά ξυλείας πιστεύετε ότι χρειάζονται για να παραχθούν 1000 κιλά χαρτιού;
α) 22 κιλά
β) 220 κιλά
γ) 2200 κιλά
δ) 22000 κιλά
  1. Ανακυκλώνοντας ένα κουτάκι αναψυκτικού εξοικονομούμε ενέργεια που ισοδυναμεί με αυτή που χρειάζεται
α) για να ακούσουμε για 4 ώρες ραδιόφωνο
β) για να παρακολουθήσουμε για 3 ώρες τηλεόραση
γ) για να ανάψει μια λάμπα (60W) για 5 ώρες
δ) όλα τα παραπάνω
  1. Τι πιστεύετε ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε χρησιμοποιώντας άχρηστα υλικά ;
α) διακοσμητικά αντικείμενα  
β)χρηστικά αντικείμενα
γ) κοσμήματα
δ) όλα τα παραπάνω
ε)τίποτε από τα παραπάνω
  1. Μου αρέσει να ασχολούμαι
α) με τη μουσική (να αναφέρετε αν γνωρίζετε  κάποιο μουσικό όργανο……………………….)
β) με το θέατρο
γ) με  το χορό
δ) με τη ζωγραφική και τις κατασκευές
ε) με τον αθλητισμό
στ) με τους Η.Υ. (να αναφέρετε ποια προγράμματα χρησιμοποιείτε με ευκολία ………………… ………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)
ζ) άλλο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
  1. Διάλεξα το συγκεκριμένο θέμα ερευνητικής εργασίας γιατί
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………


Β) Χρησιμοποιείστε το για να παρουσιαστείτε στην ομάδα (διαθέσιμος χρόνος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου